วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:39

ก้าวสู่นานาชาติเต็มตัว PKRU ปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน หลักสูตรอังกฤษ-ทัศนศิลป์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ โครงการ “การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” (กศ.ตช.) Office of Educational Management for International Students (EMIS) ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Welcome to PKRU ปฐมนิเทศนักศึกษานักชาวจีนและผู้ปกครอง โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม ประธานโครงการ EMIS ตลอดจน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Mr. Li Hongxia รองประธานกรรมการบริหารบริษัท Guokai Education Group และคณะ (ผู้ดำเนินงานโครงการฯในส่วนของประเทศจีน) บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงข้อมูลพื้นฐานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจีนในวันแรกของการเข้าสู่การเป็นนักศึกษาของ PKRU
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาชาวจีนว่า “นับเป็นช่วงเวลาครั้งสำคัญของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีโอกาสได้ให้บริการทางการศึกษาแก่คณะนักศึกษาจากประเทศจีน ซึ่งให้ความสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอย่างเต็มหลักสูตร ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหตุผลประการหนึ่งคือเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบการจัดการศึกษา บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มี สำหรับอีกปัจจัยที่นักเรียนจากประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาติดระดับโลกเลือกมาที่ PKRU เนื่องจากเล็งเห็นถึงทำเลที่ตั้งของเมืองภูเก็ตที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม จึงกล่าวได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยได้วางรากฐานทั้งด้านผู้สอน อาคาร-ภูมิทัศน์ คุณภาพของหลักสูตร และการร่วมกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรในหลากหลายประเทศ เพื่อสร้างการศึกษาระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย วันนี้ประสบผลสำเร็จและเป็นก้าวแรกที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบผ่านหน่วยงานอย่างโครงการ EMIS ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักศึกษาไทย-จีน และคณาจารย์ อีกทั้งมั่นใจว่าจะได้รับความเชื่อมั่นจากนักศึกษาต่างประเทศเลือกเข้ามาศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต มากยิ่งขึ้นในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 644 times Last modified on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 09:39