วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 15:51

“ปฐมพยาบาลและรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้อง” ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru first aid workshop jun 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากการใช้ห้องปฏิบัติการ” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru first aid workshop jun 2019 2
 
pkru first aid workshop jun 2019 3
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง กล่าวว่า “ปัจจุบันความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารเคมีที่อยู่ในห้องปฏิบัติการมีระดับความอันตรายที่แตกต่างกัน บางชนิดมีอันตรายสูงแม้สัมผัสเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการที่สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเต็มไปด้วยสารเคมี จึงมีความจำเป็นที่ต้องทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางห้องปฏิบัติการและการจัดการกากของเสียอันตรายและสารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยอย่างรอบด้าน” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว
 
pkru first aid workshop jun 2019 4
 
pkru first aid workshop jun 2019 5
 
pkru first aid workshop jun 2019 6
 
pkru first aid workshop jun 2019 7
 
pkru first aid workshop jun 2019 8
 
pkru first aid workshop jun 2019 9
 
pkru first aid workshop jun 2019 10
 
pkru first aid workshop jun 2019 11
 
pkru first aid workshop jun 2019 12
 
pkru first aid workshop jun 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 389 times