วันพุธ, 18 เมษายน 2561 13:17

กองพัฒนานักศึกษา จัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “กยศ.ค่ายนี้เพื่อน้อง”

Written by
Rate this item
(2 votes)

pkru for charity apr 2018 1

ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561 ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “กยศ.ค่ายนี้เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ.ตรัง โดยมี นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา และอบรมด้านวิชาชีพ การทำพิมเสนน้ำ ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของรั้วแสดดำ “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ตลอดจนเป็นการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

pkru for charity apr 2018 2

pkru for charity apr 2018 3

pkru for charity apr 2018 4

pkru for charity apr 2018 5

pkru for charity apr 2018 6

pkru for charity apr 2018 7

pkru for charity apr 2018 8

pkru for charity apr 2018 9

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1196 times