วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 15:24

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมทำผ้ามัดย้อมช่วยผู้มีรายได้น้อย

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru arts 20 aug 2018 1

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากครามธรรมชาติ โดยมีผู้ประกอบการผ้ามัดย้อมในท้องถิ่น และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ณ อาคารระวิจันทร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยให้บริการความรู้และทักษะอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนทุกเพศทุกวัย นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ด้วยองค์ความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดกิจกรรมให้บริการแก่ท้องถิ่นได้อีกหลากหลายศาสตร์ตามความต้องการของท้องถิ่นในอนาคต

pkru arts 20 aug 2018 2

pkru arts 20 aug 2018 3

pkru arts 20 aug 2018 4

pkru arts 20 aug 2018 5

pkru arts 20 aug 2018 6

pkru arts 20 aug 2018 7

pkru arts 20 aug 2018 8

pkru arts 20 aug 2018 9

pkru arts 20 aug 2018 10

pkru arts 20 aug 2018 11

pkru arts 20 aug 2018 12

pkru arts 20 aug 2018 13

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 910 times