วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 12:13

“กยศ.ราชภัฏภูเก็ต” มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับบุคลากร และคณะนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำถุงยังชีพที่ได้รับจากการร่วมบริจาคสมทบเงินและสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยคณะเดินทางของมหาวิทยาลัย ได้นำไปมอบ ณ พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง (พื้นที่บ้านหนองตรุด / บ้านนาขา / บ้านนาวง / ถ้ำเขาปินะ / ชุมชนวัดแจ้ง) จังหวัดพัทลุง (พื้นที่อำเภอควนขนุน) / อำเภอเขาชัยสน) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง) รวมทั้งสิ้น 1,300 ชุด นับเป็นการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะของนักศึกษาให้มี “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” พร้อมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

pkru for community dec 2017 3

ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

pkru for community dec 2017 5

pkru for community dec 2017 6

pkru for community dec 2017 7

pkru for community dec 2017 8

pkru for community dec 2017 9

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1629 times