วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 10:06

PKRU Freshy 2017 “รับน้องสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมบริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน PKRU 2017” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนายอับดุลฮาลีม อูมะ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ตลอดจน ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
 
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 
นายอับดุลฮาลีม อูมะ นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ กล่าวว่า “กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่ สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุข เข้าใจถึงบทบาท กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้นักศึกษามีการฝึกฝนตนเองในหลายๆด้าน อาทิ การปรับตัวอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนการมีจิตสำนึกสาธารณะ ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา 
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลารวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 โดยการจัดกิจกรรมมีการสอดแทรกองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก ประกอบด้วย  การบรรยายตามรอยพระราชา การบรรยายหัวข้อ “ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่รึเปล่า” กิจกรรมบรรยายชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษ ตลอดจนกิจกรรมสร้างความรัก และความศรัทธาในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิธีลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ กล่าว
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
 กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
กิจกรรมรับน้อง Anti Sotus
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 3035 times