วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 13:43

อบอุ่น ประทับใจ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ PKRU “สายใย ผูกผัน เมื่อความฝันก้าวเดิน 62”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru freshy 2019 may 27 1
 
pkru freshy 2019 may 27 2
 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “สายใย ผูกผัน เมื่อความฝันก้าวเดิน 62” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วม
 
pkru freshy 2019 may 27 3
 
pkru freshy 2019 may 27 4
 
สำหรับบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีต้อนรับจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ การแสดงชุด “ศาสตร์พระราชา” จากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การอ่านกลอนต้อนรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ จากอธิการบดี การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย Master POP คุณศิวาภัทรพ์  สิริพิพัฒน์ และนอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ อย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่
 
pkru freshy 2019 may 27 5
 
pkru freshy 2019 may 27 6
 
pkru freshy 2019 may 27 7
 
pkru freshy 2019 may 27 8
 
pkru freshy 2019 may 27 9
 
pkru freshy 2019 may 27 10
 
pkru freshy 2019 may 27 11
 
pkru freshy 2019 may 27 12
 
pkru freshy 2019 may 27 13
 
pkru freshy 2019 may 27 14
 
pkru freshy 2019 may 27 15
 
pkru freshy 2019 may 27 16
 
pkru freshy 2019 may 27 17
 
pkru freshy 2019 may 27 18
 
pkru freshy 2019 may 27 19
 
pkru freshy 2019 may 27 20
 
pkru freshy 2019 may 27 21
 
pkru freshy 2019 may 27 22
 
pkru freshy 2019 may 27 23
 
pkru freshy 2019 may 27 24
 
pkru freshy 2019 may 27 25
 
pkru freshy 2019 may 27 26
 
pkru freshy 2019 may 27 27
 
pkru freshy 2019 may 27 28
 
pkru freshy 2019 may 27 29
 
pkru freshy 2019 may 27 30
 
pkru freshy 2019 may 27 31
 
pkru freshy 2019 may 27 32
 
pkru freshy 2019 may 27 33
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 655 times