วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 09:05

ARIT PKRU สนับสนุนนักวิชาการเผยแพร่งานวิจัยผ่าน Google Scholar

Written by
Rate this item
(2 votes)
DSCF8169
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ งานประชุมบุคลากร ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบรางวัล TOP 10 PKRU Google Scholar Citations ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่มีการถูกอ้างอิงผลงานวิชาการผ่านระบบ Google Scholar มากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย 1.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม / 2.ดร.สมพงศ์ บุญศรี / 3.Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs / 4.ดร.พิทา จารุพูนผล / 5.ดร อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ / 6.ผศ.ดร.อรไท ครุฑเวโช / 7.ดร สุธิดา รัตนบุรี / 8.ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ / 9.ดร.ทนงศักดิ์ จันทรร์เมธากุล และ 10.ดร ปรียานุช ทองภู่
 
DSCF8171
 
DSCF8173
 
ด้าน ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า สำนักฯ ได้มีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการทุกคนของมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบแพลทฟอร์ม Google Scholar ซึ่งเป็นเสมือนเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการบนโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสืบค้นและอ้างอิงผลงานได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ผลงานวิชาการซึ่งเดิมทีจะมีการนำเสนอผ่านเวทีประชุมวิชาการหรือเป็นรูปเล่มเผยแพร่นำเสนอในวงจำกัด ถูกขยายขอบเขตการนำเสนอออกสู่วงกว้างมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งผลการอ้างอิงผลงานวิชาการผ่าน Google Scholar เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นคะแนนในการจัดอันดับ E-Universities Webometrics ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 
Google Scholar
 
ผอ. ARIT PKRU กล่าวเสริมว่า ด้วยผลงานวิชาการที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การจัดการ ฯลฯ หากผลงานทั้งหมดซึ่งมีการศึกษาในบริบทของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ถูกนำขึ้นบน Google Scholar โอกาสที่ผลงานจะถูกอ้างอิงและเผยแพร่ให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้นำประโยชน์จากการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ สำหรับการดำเนินงานของ ARIT ในเฟสถัดไปคือการจัด Training Course ให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดทักษะในการใช้ระบบ IT เพื่อยกระดับสมรรถนะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อไป” 
 
DSCF8175
 
DSCF8177
 
DSCF8179
 
DSCF8180
 
DSCF8183
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1313 times Last modified on วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 09:28