วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 13:59

ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว PKRU รับรางวัลจากกระทรวงทรัพย์ฯ กิจกรรม Green Youth คัดแยกขยะในมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru green youth aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บุคลากรและนักศึกษาจากชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ที่จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้มี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
 
สำหรับ ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏผู้เก็ต ได้ดำเนินงานโครงการผู้พิทักษ์สีเขียว: ลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และติดตั้งถังรองรับขยะพลาสติกกระจายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินโครงการแสดงให้เห็นผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับรางวัลระดับเงิน 
 
pkru green youth aug 2019 2
 
pkru green youth aug 2019 3
 
pkru green youth aug 2019 4
 
 
 
Read 481 times Last modified on วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 14:09