วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 13:50

ม.ราชภัฏภูเก็ต เทรนครูภาคใต้ ใช้ ICT เสริมสมรรถนะนักเรียนยุค 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru ict jul 2018 1
 
pkru ict jul 2018 2
 
pkru ict jul 2018 3
 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร คูปองพัฒนาครู ปี 2561 หลักสูตร “กลยุทธ์การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.มานพ ชาชิโย ประธานหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจน คณาจารย์ และครูจากโรงเรียนฝั่งอันดามัน เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารครุเฉลิมรัช 
 
ดร.มานพ ชาชิโย กล่าวว่า “กิจกรรมในหลักสูตรดังกล่าว สอดรับกับนโยบายการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสังคมในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความรู้ ที่พลเมืองโลกสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ทั่วโลก ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับจากครูไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และครูสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมวิธีคิดด้วยกระบวนการจิตตปัญญาสร้างปัญญาให้เกิดจากภายในของผู้เรียน ได้แก่หลักสูตรสำหรับเครือข่ายจากจังหวัดทั่วภาคใต้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสถาบันคุรุพัฒนา โดยมีเนื้อหาในการอบรม เช่น การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์และการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การผลิตสื่อวีดีโอเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างบูรณาการสาระ การจัดการเรียนรู้และการสอนด้วย Google Apps for Education เป็นต้น ทั้งนี้การให้บริการวิชาการแก่ครูในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย จะสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สารสนเทศได้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0” ประธานหลักสูตรการอบรม กล่าว
 
pkru ict jul 2018 4
 
pkru ict jul 2018 5
 
pkru ict jul 2018 6
 
pkru ict jul 2018 7
 
pkru ict jul 2018 8
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1166 times Last modified on วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 15:41