วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 16:03

ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับนักศึกษาอินเดีย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
india student 20 jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ Chira Academy และบริษัท จี บีซี โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด จัดโครงการเรียนรู้ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการโรงแรมให้กับกลุ่มนักศึกษาประเทศอินเดีย โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินเดีย
 
india student 20 jun 2019 2
 
india student 20 jun 2019 3
 
สำหรับความร่วมมือจากทั้ง 4 องค์กรในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อนำนักศึกษาจากประเทศอินเดียและกลุ่มประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม และฝึกงานการโรงแรมในประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้วางแผนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและฝึกงานด้านการโรงแรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มนักศึกษาอินเดียและเอเชียใต้กับนักศึกษาไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบศึกษา และตลาดด้านการศึกษาด้านการโรงแรมของประเทศไทยให้คุณภาพระดับสากล รวมถึงการพัฒนาตลาดการศึกษาด้านการโรงแรมให้เชื่อมโยงกับตลาดการท่องเที่ยวในอันดามัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของประเทศอินเดียและเอเชียใต้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ต 
 
india student 20 jun 2019 4
 
india student 20 jun 2019 5
 
india student 20 jun 2019 6
 
india student 20 jun 2019 7
 
india student 20 jun 2019 8
 
india student 20 jun 2019 9
 
india student 20 jun 2019 10
 
india student 20 jun 2019 11
 
Read 701 times Last modified on วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 13:27