วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 07:56

พัฒนาชุมชน นำเสนอ “สีผงสตรีเหล็ก” สำหรับงานหัตถกรรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru innovative research 1
 
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ “The I-RON Girl สีผงสตรีเหล็ก” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์บาติกย้อมแร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่” ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต และสภาวิจัยแห่งชาติ
 
pkru innovative research 2
 
pkru innovative research 3
 
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว กล่าวว่า ผลงาน The I-RON Girl สีผงสตรีเหล็ก เป็นผลงานที่ได้ผ่านการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานในกลุ่มการศึกษาและนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ที่มาของชื่อ “สตรี” คือผลงานจากการคิดค้นของนักประดิษฐ์หญิง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีสัน ลวดลายผ้างานศิลปะหัตถกรรมที่มักเกี่ยวโยงกับเรื่องของผู้หญิง “เหล็ก” หมายถึง แร่สำคัญอันเป็นส่วนประกอบในสีผงประเภทแร่จากดินแดง ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้สีมีความสวยสด งดงาม และติดผ้าได้คงทน ปกติมนุษย์เรามักขาดธาตุเหล็ก ก็ยังสามารถใช้ “ผ้าย้อมดิน” ในการเสริมธาตุเหล็กได้ ใส่แล้วจะรู้สึกเย็นสบาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
 
pkru innovative research 4
 
pkru innovative research 5
 
pkru innovative research 6
 
ทั้งนี้ สีผงได้จากดินแดงอ่าวลึก เป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาโดยการนำดินแดงชุดอ่าวลึก ในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากนักแต่มีคุณสมบัติเป็นชุดดินที่มีสีแดงสวย มีตำนานความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ นำมาพัฒนาผลิตเป็นสีผงย้อมผ้า แบบ 3 In 1 สำเร็จรูป โดยการนำดินแดงชุดพิเศษนี้มาสกัดสีผง ผสมกับตัวประสานสี และสีเคลือบสีจากธรรมชาติ ทำให้สะดวกต่องานย้อมผ้าทั้งในรูปแบบบาติก และมัดย้อม อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานศิลปหัตถกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย สำหรับการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้ จัดได้ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการย้อมสีธรรมชาติประเภทแร่ ที่มีความคงทน สวยงาม โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ นักประดิษฐ์ได้พัฒนาผลงานร่วมกับชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก 
 
pkru innovative research 7
 
pkru innovative research 8
 
สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการค้นพบดังกล่าว เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะในส่วนงานผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมของชุมชน เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติประเภทแร่ที่ไม่มีส่วนผสมของเคมี ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมการย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของชาติ ในการนี้ผู้เข้าชมผลงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์สีผงสำเร็จรูปจากดินแดงนี้ไปต่อยอดทั้งในส่วนงานศิลปกรรม ความงาม และการท่องเที่ยว กลายเป็น “สีผงเอนกประสงค์ สำหรับกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และเคมีธรรมชาติเกี่ยวกับงานย้อม” นักวิจัยคนเก่งจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว
Read 866 times