วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 08:47

งานกิจการต่างประเทศ เสริมเทคนิคนักวิจัย สร้างผลงานสู่อินเตอร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru international department mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมในครั้งนี้มี รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว และ ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคอร์ส 
 
pkru international department mar 2019 2
 
pkru international department mar 2019 3
 
ดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า “งานกิจการต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ และทักษะการทำวิจัยด้วยวิธีวิจัยที่หลากหลายและทันสมัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน’ เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักวิจัย ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเป็นวิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งพัฒนาและสนับสนุนให้นักวิจัยของ PKRU สร้างสรรค์ผลงานและสามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการนำเสนอเวทีระดับนานาชาติ ดังนั้นการมีทักษะที่ช่ำชองด้านเทคนิคและวิธีวิจัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่งานกิจการต่างประเทศต้องจัดอบรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้” 
 
pkru international department mar 2019 4
 
pkru international department mar 2019 5
 
pkru international department mar 2019 6
 
pkru international department mar 2019 7
 
pkru international department mar 2019 8
 
pkru international department mar 2019 9
 
pkru international department mar 2019 10
 
pkru international department mar 2019 11
 
pkru international department mar 2019 12
 
pkru international department mar 2019 13
 
pkru international department mar 2019 14
 
pkru international department mar 2019 15
 
pkru international department mar 2019 16
 
pkru international department mar 2019 17
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 455 times