วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 12:16

กระทรวงดิจิทัล มอบรางวัล PKRU ผู้ให้บริการ IPv6 ครบทุกมิติ

Written by
Rate this item
(2 votes)

Ipv6pic

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศผลรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการ IPv6 ครบทุกมิติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo พร้อมกันนี้ PKRU ยังได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 ทั้งนี้การได้รับการรับรองดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่ง IPv6 ซึ่งการพัฒนาเข้าสู่ระบบ IPV6 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตัวโพรโทคอล ให้รองรับ IP Address หรือผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยรองรับระบบแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้ดีขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในอนาคตได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตอบโจทย์ PKRU Smart University และ Phuket Smart City

ข้อมูลเพิ่มเติม NGI IPv6 Monitoring - UniNet sites

 

Read 570 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 12:28