วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 13:23

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประชุมยื่นขอการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 (ครั้งที่ 2)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru iso9001 2015 aug 2019 1
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 2
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 3
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมการยื่นขอการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ครั้งที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ ในการนี้มี อาจารย์เอกวุฒิ สัตยาประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตราฐาน ISO เป็นวิทยากร
 
สำหรับหัวข้อที่มีการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ เพื่อการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรบุคคล / การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร / การกำหนดข้อมูลที่มีผลต่อระบบคุณภาพ / การสื่อสารด้านแผนงานคุณภาพภายใน / การทบทวนข้อตกลงระหว่างลูกค้า / การจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์) / การรักษาทรัพย์สินลูกค้าและการจัดถนอมผลิตภัณฑ์ / การบริการหลังการขายและบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 4
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 5
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 6
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 7
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 8
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 9
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 10
 
pkru iso9001 2015 aug 2019 11
 
Read 288 times