วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 09:05

PKRU ร่วมมือ KTB จัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ktb pkru digital platform oct 2018 1
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ PKRU Smart University โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 องค์กร ได้แก่ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบจัดหารายได้ คุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Segmentation บมจ.ธนาคารกรุงไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม MOU โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
ktb pkru digital platform oct 2018 2
 
ktb pkru digital platform oct 2018 3
 
ktb pkru digital platform oct 2018 4
 
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ธ.กรุงไทย เกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้การบริการจัดการทางการเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยบริการที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก Krungthai Digital Platform มีดังนี้ 1.จัดให้มีระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 2.เพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทาง e-Donation ด้วยการเชื่อมต่อกับสรรพากร และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ 3.ด้านการรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC 4.ด้านการชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code ผ่านร้านค่าต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 5.ด้านการบริการเพื่อการโอนเงิน Payroll ในส่วนของเงินเดือน 6.ด้านการลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการทางการเงินทุกประเภท และ 7.มหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากธนาคาร รวมมูลค่าสิทธิประโยชน์จำนวน 51 ล้านบาท”  
 
ktb pkru digital platform oct 2018 5
 
ktb pkru digital platform oct 2018 6
 
ktb pkru digital platform oct 2018 7
 
ktb pkru digital platform oct 2018 8
 
ktb pkru digital platform oct 2018 9
 
ktb pkru digital platform oct 2018 10
 
ktb pkru digital platform oct 2018 11
 
ktb pkru digital platform oct 2018 12
 
ktb pkru digital platform oct 2018 13
 
ktb pkru digital platform oct 2018 14
 
ktb pkru digital platform oct 2018 15
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 809 times