วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 12:42

สารสนเทศศาสตร์ จิตอาสาพัฒนา Library Services รร.เกาะสิเหร่

Written by
Rate this item
(0 votes)

pkru library service oct 2017 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบของห้องสมุด ตลอดจนช่วยวางระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ และพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Services) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสาขาวิชาฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ทั้งยังสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษานำความรู้ทางวิชาชีพบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและท้องถิ่นสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru library service oct 2017 2

pkru library service oct 2017 3

pkru library service oct 2017 4

pkru library service oct 2017 5

pkru library service oct 2017 6

pkru library service oct 2017 7

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1067 times