วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 08:12

โรงเรียนผู้สูงอายุป่าตอง เยือน PKRU เรียนรู้เทคนิคสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru lifelong learning aug 2019 1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดร.อมรรัตน นาคะโร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีมงานผู้สอนหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง นำผู้เรียนร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอันดามัน ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงวัย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำและจัดสอนหลักสูตรผู้สูงอายุอย่างประสบความสำเร็จ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา และหลักสูตรผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง โดยการนำองค์ความรู้และศาสตร์ที่เกิดประโยชน์แก่การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตร PKRU Lifelong Learning

pkru lifelong learning aug 2019 2

pkru lifelong learning aug 2019 3

pkru lifelong learning aug 2019 4

pkru lifelong learning aug 2019 5

pkru lifelong learning aug 2019 6

pkru lifelong learning aug 2019 7

pkru lifelong learning aug 2019 8

pkru lifelong learning aug 2019 9

pkru lifelong learning aug 2019 10

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read 493 times