วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 15:30

Marketing PKRU เปิดตำราปั้นแบรนด์การตลาดยุค 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket business seminar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา “การสร้างแบรนด์ให้แตกต่าง ในยุคการตลาด 4.0” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสาขาวิชาการตลาด ตลอดจน คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมนต์ทวี หงษ์หยก ผู้บริหารบริษัทอนุภาษและบุตร จำกัด และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมบรรยายหัวข้อ “ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทย ในยุคการตลาด 4.0” และการบรรยายเรื่อง “การสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง ในยุคการตลาด 4.0” โดย คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ 
 
phuket business seminar 2018 2
 
phuket business seminar 2018 3
 
ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง กล่าวถึงความสำคัญของงานสัมมนาดังกล่าวว่า “สาขาวิชาการตลาดเปิดสอนรายวิชาสัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และได้กำหนดให้นักศึกษาจัดการสัมมนาเรื่อง การสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง ในยุคการตลาด 4.0 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งอันก่อให้เกิดมูลค่าทางการตลาดในระยะยาวสู่การขับเคลื่อนในยุคการตลาด 4.0 โดยถือว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เพราะมุมมองที่เฉียบคมทางธุรกิจของผู้บริหารชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มการตลาดในยุคใหม่ จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ”
 
phuket business seminar 2018 4
 
phuket business seminar 2018 5
 
phuket business seminar 2018 6
 
phuket business seminar 2018 7
 
phuket business seminar 2018 8
 
phuket business seminar 2018 9
 
phuket business seminar 2018 10
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1625 times Last modified on วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 18:11