วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 16:19

การตลาด วจก. เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย แผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลงานเจ๋ง เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จาก 655 ทีมทั่วประเทศ ในโครงการ Worksho pและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4    “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับตัวแทนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ทีม Color White ประกอบด้วยสมาชิก นางสาวพัตราภรณ์ ชูช่วย / นางสาวเมทนี. ทองสุทธิ์ / นางสาวลักขณา จันทรสุริยา / นางสาวสุดารัตน์ เสียมไหม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน โดยทีมนักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการตลาดนำเสนอผลงานในรูปแบบ Clip โฆษณา ในชื่อบอกรักยังไงให้ Fin สำหรับเวทีการประกวดดังกล่าว ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างผลงานเข้ารอบสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากแนวทางการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์บนเวทีการประกวดด้านการตลาดระดับชาติ

Read 643 times