วันพุธ, 30 มกราคม 2562 12:57

PKRU ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest # 11.0 by A.P. Honda

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru marketing contest 2019 1
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรมระดับภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า และบริษัท ยูไนเต็ด ภูเก็ต คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดกิจกรรม Event ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest # 11.0 by A.P. Honda เพื่อจัดกิจกรรม Event Marketing ได้แก่ All New Super cub FOREVER RETRO เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน โดยทีม Old-Time / New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY เท่เรียบ เฉียบแบบมินิมัล โดยทีม Elagance และทีม Teenager โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม คือ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคึกคัก ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru marketing contest 2019 2
 
pkru marketing contest 2019 3 
pkru marketing contest 2019 4
 
สำหรับโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest ภายใต้โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งในรอบนี้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้โชว์ศักยภาพด้านการวางแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม นำความรู้ตลอดการเรียนมาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และจัดกิจกรรมอีเวนท์จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต
 
pkru marketing contest 2019 5
 
pkru marketing contest 2019 6
 
pkru marketing contest 2019 7
 
pkru marketing contest 2019 8
 
pkru marketing contest 2019 9
 
pkru marketing contest 2019 10
 
pkru marketing contest 2019 11
 
pkru marketing contest 2019 12
 
pkru marketing contest 2019 13
 
pkru marketing contest 2019 14
Read 1364 times