วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 12:34

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ นอกจากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี / การประชาสัมพันธ์การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร ได้แก่ รางวัลบุคคลดีเด่น / รางวัลบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์) / รางวัลหน่วยงานผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น / รางวัลบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย / รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science / รางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากฐานข้อมูล Web of Science

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DSCF7731

DSCF7740

DSCF7748

DSCF7753

DSCF7763

DSCF7770

DSCF7774

DSCF7775

DSCF7776

DSCF7777

DSCF7779

DSCF7780

DSCF7782

DSCF7783

DSCF7784

DSCF7785

DSCF7786

DSCF7787

DSCF7789

DSCF7790

DSCF7791

DSCF7793

DSCF7795

DSCF7807

DSCF7816

Read 539 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 13:34