วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 09:17

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU ธ.ก.ส. สนับสนุน Young Smart Entrepreneur

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru mou baac 2018 1
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี  นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
 
pkru mou baac 2018 2
 
pkru mou baac 2018 3
 
pkru mou baac 2018 4
 
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการผลิตต่างๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางความร่วมมือประกอบด้วย 1.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการสังคมในด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับแรก 2.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการให้องค์ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม  3.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Entrepreneur) ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในธุรกิจให้เป็นรูปธรรม 4.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานภายใต้โครงการหรือความร่วมมือต่างๆ ตามบันทึกฉบับนี้ เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 5.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ระหว่างกันให้แก่กลุ่มเป้าหมายของธนาคารและมหาวิทยาลัยเช่น ธนาคารอาจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอาจสังเคราะห์องค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้า เป็นต้น
 
pkru mou baac 2018 5
 
pkru mou baac 2018 6
 
pkru mou baac 2018 7
 
pkru mou baac 2018 8
 
pkru mou baac 2018 9
 
pkru mou baac 2018 10
 
pkru mou baac 2018 11
 
pkru mou baac 2018 12
 
pkru mou baac 2018 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 357 times Last modified on วันเสาร์, 15 ธันวาคม 2561 11:04