วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 14:14

เลียวหลังแลหน้า หลากมิติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru moving forward july 2017 1
 
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย จ.ตรัง
 
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ประวัติและพัฒนาการจากวิทยาลัยครูสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ทิศทางการขับเคลื่อน ม.ราชภัฏภูเก็ตสู่อนาคต ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเรียนการสอน และระบบสารธารณูปโภค การวิเคราะห์สถานการณ์วงการอุดมศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย ปาฐกถาธรรม เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน” โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย จ.ตรัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" โดย รศ.สมชาย สกุลทัพ อดีตรองอธิการบดี และนายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เดินทางอย่างไทยในเวทีโลก" โดย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัติงาน” โดย นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 ภูเก็ต กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ ร่วมด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling" โดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
รศ.สมชาย สกุลทัพ อดีตรองอธิการบดี
 
ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคม ผ่านการจัดการศึกษาที่สนองตอบต่อสังคม รวมถึงเป็นสถาบันที่ให้การชี้แนะสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงได้เตรียมการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป
 
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 ภูเก็ต
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru moving forward july 2017 10
 
pkru moving forward july 2017 11
 
pkru moving forward july 2017 12
 
pkru moving forward july 2017 13
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1375 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 15:44