วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 13:36

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำทีมผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าฯภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมปรึกษาหารือในด้านการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวชื่นชมในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งทำเลที่ตั้ง อาคารศูนย์ประชุม อาคารสหวิทยาการฯ (โรงแรม) ที่กำลังก่อสร้าง โดยเฉพาะความโดดเด่นในการดำเนินงานเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาด้าน MICE ศูนย์กีฬา สินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP และการท่องเที่ยว ให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 976 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 13:41