วันพุธ, 25 กันยายน 2562 10:17

ม.ราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนตรัง น้อมวันทาบูชาครู

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนนาบินหลา จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Read 803 times