วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 08:34

นายกฯ ราไวย์ มอบทุนการศึกษา นศ.ศิลปะการจัดการแสดง

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ให้กับ นายศิวนาถ คงนุ่น และ นางสาวณัฎฐธิดา เกตุรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งทุนและสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย ทุนจากผู้มีอุปการคุณจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงศูนย์ประสานงานนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน (Part-Time)

Read 604 times Last modified on วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 08:34