วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 14:29

สน.ปลัด ก.อุดมศึกษาฯ ติดตามงานทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทีมงาน ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน 
 
 
 
 
สำหรับกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานที่ดูแลด้านทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา และการทำงานนอกเวลาเรียน (Part-Time) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) โดยนักศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างเป็นระบบ โดยต้องมีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี และมีจิตอาสาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษาและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ ในการนี้การเข้าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์นักศึกษาของสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จะสามารถช่วยสะท้อนถึงข้อมูลอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการทุนการศึกษาและสวัสดิการที่เพียงพอให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
 
Read 726 times Last modified on วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 09:57