วันจันทร์, 09 กันยายน 2562 12:41

มอบทุนการศึกษา นศ.ศิลปะการแสดง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru scholarship 9 sep 2019 1
 
วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวิเชียร พึ่งตน / นักบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา 6,000 บาท จำนวน 2 ทุน (เป็นทุนต่อเนื่องมอบทุกปีการศึกษาจนเรียนจบ) ให้กับ นางสาวอาภัสราภรณ์ ดำฤทธิ์ และนางสาวช่อผกา สีดากุล นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ และ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจน เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru scholarship 9 sep 2019 2
 
pkru scholarship 9 sep 2019 3
 
pkru scholarship 9 sep 2019 4
 
pkru scholarship 9 sep 2019 5
 
pkru scholarship 9 sep 2019 6
Read 280 times