วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 10:41

คลินิกวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Written by
Rate this item
(2 votes)
pkru sci sep 2017
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารคลินิกวิทยาศาสตร์ และตัวแทนหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ร่วมรับมอบโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2560 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี
 
pkru sci sep 2017 2
 
สำหรับการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาในด้านเคมี โภชนาการ บรรจุภัณฑ์ การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และงานด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และโอทอป ฯลฯ รวมถึงจัดตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) หมู่ 6 ต.ฉลอง ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนและท้องถิ่นเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถยกระดับการดำเนินงานของหมู่บ้านที่มีพัฒนาการและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ภายหลังจากการ MOU ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ หมู่บ้าน “เพื่อนแพะ” บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง และ หมู่บ้าน “เมืองสปา น้ำพุร้อน” บ้านคลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าถึงภูมิภาคและชุมชนมากยิ่งขึ้น ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
pkru sci sep 2017 3
 
pkru sci sep 2017 4
 
pkru sci sep 2017 5
 
 ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1086 times