วันพุธ, 26 กันยายน 2561 13:40

สาขาฟิสิกส์ เปิดคลาสติวนักเรียนภูเก็ต จุดประกายพรสวรรค์ด้านดาราศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 26 sep 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต ในโครงการอบรมห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในการนี้มี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาล วิธีการรับชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง พร้อมด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์กล้องดูดาว สร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้และจินตนาการให้กับเยาวชน สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนใน จ.ภูเก็ต 
 
pkru 26 sep 2018 2
 
pkru 26 sep 2018 3
 
pkru 26 sep 2018 4
 
pkru 26 sep 2018 5
 
pkru 26 sep 2018 6
 
pkru 26 sep 2018 7
 
pkru 26 sep 2018 8
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 904 times