วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 13:50

พัชรพร ศุภผล รับรางวัลพานแว่นฟ้า จากเรื่องสั้น “เสรีสิบสี่บรรทัด”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
72306664 136077881091039 1606627002054344704 o
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ศุภผล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ในโอกาสทีเข้ารับรางวัลชมเชย การเขียนประเภทเรื่องสั้น เรื่องเสรีสิบสี่บรรทัด ในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 
 
72115856 136079174424243 8580659245052067840 o
 
72367247 136079107757583 3846938864849518592 o
 
ทั้งนี้นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาภาษาไทย มีความสนใจด้านวรรณศิลป์และมีทักษะการประพันธ์งานเขียนในรูปแบบเรื่องสั้น ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะและจุดประกายโดยสาขาวิชาฯ ผนวกกับการฝึกฝน ศึกษา จนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างชื่อรับรางวัลจากเวทีประกวดระดับประเทศ
 
ซึ่งการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยเห็นความสำคัญของวรรณกรรมว่ามีบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในการแสดงออกทางการเมือง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการสืบสานวรรณกรรมการเมือง ซึ่งเป็นวรรณศิลป์ที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับสังคมไทย และมีส่วนสำคัญในการช่วยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
Read 1392 times