วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562 13:34

สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ กยศ.รวมใจสานสายใยคนชรา ปี 62

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru 18 aug 2019 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม กยศ. รวมใจสานสายใยคนชรา โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักศึกษาชมรม กยศ. เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ บ้านพักคนชรา ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา กยศ. ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ภายในงานนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากการบริจาค บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สร้างรอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

pkru 18 aug 2019 2

pkru 18 aug 2019 3

pkru 18 aug 2019 4

pkru 18 aug 2019 5

pkru 18 aug 2019 7

pkru 18 aug 2019 8

pkru 18 aug 2019 9

pkru 18 aug 2019 10

Read 277 times