วันเสาร์, 22 ธันวาคม 2561 08:36

รวมพลัง กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จัดค่ายจิตอาสา แทนคุณสังคม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

กยศ.

ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “จิตอาสา แทนคุณสังคม” โดยมี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในการนี้ค่ายอาสาจาก กยศ. ได้ร่วมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบภายในและภายนอกอาคาร พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน และมอบเครื่่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของรั้วแสดดำ “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ตลอดจนเป็นการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

กยศ.

student loan club dec 2018 3

student loan club dec 2018 4

student loan club dec 2018 5

student loan club dec 2018 6

กยศ.

กยศ.

student loan club dec 2018 9

student loan club dec 2018 10

student loan club dec 2018 11

student loan club dec 2018 12

student loan club dec 2018 13

student loan club dec 2018 14

student loan club dec 2018 15

student loan club dec 2018 16

Read 1098 times Last modified on วันเสาร์, 22 ธันวาคม 2561 09:27