วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 11:48

นักศึกษา กยศ. รวมใจ สานสายใยคนชรา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru student loan club charity project oct 2018 1
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา กยศ. และ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจ สานสายใยคนชรา ประจำปี 2561” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต โดย มี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
 
pkru student loan club charity project oct 2018 2
 
pkru student loan club charity project oct 2018 3
 
pkru student loan club charity project oct 2018 4
 
pkru student loan club charity project oct 2018 5
 
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา กยศ. ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ภายในงานนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้แก่ แสดงละครเพลง การทำขนมครก พับดอกกุหลาบจากใบเตย เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากการบริจาค บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สร้างรอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 
pkru student loan club charity project oct 2018 6
 
pkru student loan club charity project oct 2018 7
 
pkru student loan club charity project oct 2018 8
 
pkru student loan club charity project oct 2018 9
 
pkru student loan club charity project oct 2018 10
 
pkru student loan club charity project oct 2018 11
 
pkru student loan club charity project oct 2018 12
 
pkru student loan club charity project oct 2018 13
 
pkru student loan club charity project oct 2018 14
 
pkru student loan club charity project oct 2018 15
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7
Read 827 times