วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 15:02

กยศ.PKRU จัดตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ‘62

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru student loan 24 dec 2018 1
 
pkru student loan 24 dec 2018 2
 
pkru student loan 24 dec 2018 3
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา ชมรมนักศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562” ถวายพระสงฆ์ 9 รูป ในการนี้มี พระมหาเรียน รัตตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จ.ภูเก็ต เป็นประธานสงฆ์  ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร 
 
pkru student loan 24 dec 2018 4
     
pkru student loan 24 dec 2018 5
        
pkru student loan 24 dec 2018 6
 
pkru student loan 24 dec 2018 7
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีปฏิบัติตามแบบวิถีไทย และวัฒนธรรมของชาวพุทธให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการนี้พระสงฆ์ได้ประทานน้ำมนต์ พร้อมให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีกุน 2562
 
pkru student loan 24 dec 2018 8
 
pkru student loan 24 dec 2018 9
 
pkru student loan 24 dec 2018 10
 
pkru student loan 24 dec 2018 11
 
pkru student loan 24 dec 2018 12
 
pkru student loan 24 dec 2018 13
 
pkru student loan 24 dec 2018 14
 
pkru student loan 24 dec 2018 15
 
pkru student loan 24 dec 2018 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1374 times Last modified on วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 15:29