วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 08:41

กยศ. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru student loan club oct 2018 1
 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา กยศ. เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru student loan club oct 2018 2
 
pkru student loan club oct 2018 3
 
pkru student loan club oct 2018 4
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนกลาง ที่นักศึกษาต้องร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ต่อหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งจุดเด่นของนักศึกษา กยศ. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของนักศึกษา กยศ. ในการเป็นกำลังหลักที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมในปีนี้นักศึกษา กยศ. ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดูแลองค์กรให้ Green & Clean การใช้ความร่วมมือของนักศึกษาจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว
 
pkru student loan club oct 2018 5
 
pkru student loan club oct 2018 6
 
pkru student loan club oct 2018 7
 
pkru student loan club oct 2018 8
 
pkru student loan club oct 2018 9
 
pkru student loan club oct 2018 10
 
pkru student loan club oct 2018 11
 
pkru student loan club oct 2018 12
 
pkru student loan club oct 2018 13
 
pkru student loan club oct 2018 14
 
pkru student loan club oct 2018 15
 
NEWS & PICS : น.ส. นันทฉัตร เนระกุล / น.ส. ศกลวรรณ ดำแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
Read 830 times Last modified on วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 12:55