วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 13:13

ดนตรีศึกษา ร่วมการแสดงงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru thai music band jan 2018 2

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ภาคดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่43 "สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา" ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการนำบทเพลง พันธ์ฝรั่ง เถา ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ นำมาเรียบเรียงและรังสรรค์ขึ้นใหม่โดย ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาและผู้ควบคุมวง จัดแสดงเป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงในเพลงเดี่ยวสถาบัน ทั้งนี้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยยังได้เข้าร่วมการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ในบทเพลงชื่นชุมนุม กลุ่มดนตรี และบทเพลงโหมโรงมหาราช ตลอดจนได้ร่วมบรรเลงในวงกลุ่มภาคใต้ ในบทเพลงแขกพราหม์ 2 ชั้น ออกทางเปลี่ยนภาษา ซึ่งการเข้าร่วมงานดนตรีในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางดนตรีไทย อีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและทักษะทางดนตรีอย่างเต็มรูปแบบ

pkru thai music band jan 2018 6

pkru thai music band jan 2018 8

pkru thai music band jan 2018 10

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1435 times