วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 12:53

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกวดดนตรีไทย โรงเรียน 5 จว.ภาคใต้ ร่วมประชันชิงถ้วยรัฐบุรุษ

Written by
Rate this item
(2 votes)
pkru thai music competition 2019 1
 
pkru thai music competition 2019 2
 
pkru thai music competition 2019 3
 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ครูและนักเรียน จาก 12 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru thai music competition 2019 4
 
pkru thai music competition 2019 5
 
pkru thai music competition 2019 6
 
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “การประกวดดนตรีไทยในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยราชภัฏภูเก็ตเชื่อมั่นว่าการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าแขนงใด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และเป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นยังเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีไทยของบุคลากรในวงการการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักดนตรีไทยระดับเยาวชนมีพื้นที่การแสดงความสามารถ พัฒนาและปรับปรุงทักษะและเทคนิคการเล่น โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประกวด จึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความพร้อมในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยในระดับท้องถิ่นให้มีความพร้อมสู่ระดับประเทศต่อไป” 
 
pkru thai music competition 2019 7
 
pkru thai music competition 2019 8
 
pkru thai music competition 2019 9
 
pkru thai music competition 2019 10
 
pkru thai music competition 2019 11
 
pkru thai music competition 2019 12
 
pkru thai music competition 2019 13
 
pkru thai music competition 2019 14
 
pkru thai music competition 2019 15
 
pkru thai music competition 2019 16
 
pkru thai music competition 2019 17
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 731 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 13:06