วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 13:43

“ก้องภพ รักชาติ” คะแนนเอกฉันท์ นั่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru student union election 2019 1
 
pkru student union election 2019 2
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา นายอับดุลฮาลีม อูมะ ประธานสภานักศึกษาฯ บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต และทีมงานสภานักศึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดการเลือกตั้ง
 
pkru student union election 2019 3
 
pkru student union election 2019 4
 
ทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายธราเทพ พันทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลข 2 นายก้องภพ รักชาติ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหมายเลข 3 นายซำซูรีย์ มะนาวี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
pkru student union election 2019 5
 
pkru student union election 2019 6
 
สำหรับผลการเลือกตั้งปรากฎว่า นายก้องภพ รักชาติ ผู้สมัครหมายเลข 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำรงดำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาประจำปี 2562 โดยมีคะแนน 717 คะแนน ตามมาด้วยอันดับที่ 2 นายซำซูรีย์ มะนาวี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีคะแนน 590 คะแนน และอันดับที่ 3 นายธราเทพ พันทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีคะแนน 356 คะแนน โดยมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 49 คน  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 1,712 คน
 
pkru student union election 2019 7
 
pkru student union election 2019 8
 
pkru student union election 2019 9
 
pkru student union election 2019 10
 
pkru student union election 2019 11
 
pkru student union election 2019 12
Read 578 times