วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 12:25

“พรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา” นศ.ทัศนศิลป์ รับรางวัลจิตรกรรมเทิดพระเกียรติฯ ระดับประเทศ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมและทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากผลงานของผู้เข้าประกวดกว่า 96 ภาพจากทั่วประเทศ ในโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Energy Painting Contest ปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานความดีด้วยหัวใจ” รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน
 
 
สำหรับการประกวดดังกล่าวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สำคัญด้านพลังงาน ในทุกรูปแบบมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก และถือเป็นแบบอย่างในการประหยัดรู้จักความพอเพียง พึ่งพาตนเอง อันจะส่งผล ให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจ ถ่ายทอดถึงแนวทางการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 
สำหรับคณะกรรมการในการตัดสินประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วย นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ และนายประครอง สุวงทา หัวหน้ากลุ่มสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
 
Read 1161 times Last modified on วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 12:25