วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 16:24

PKRUBI เปิดคอร์สอบรมเข้ม “OTOP ภูเก็ต” เสริมจุดแข็งการสร้างแบรนด์และแผนธุรกิจ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
otop phuket
 
ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2559 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ระยะที่ 1 การฝึกอบรมทักษะการประกอบธุรกิจและแผนธุรกิจ มีนางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 
otop phuket 1
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ กล่าวว่า “การอบรมตลอดทั้งโครงการ มีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ บรรยายให้ความรู้เพื่อจุดประกายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ 1. ‘เรียนรู้การทำการตลาดสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำรับ OTOP’ โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ นักการตลาดและนักเขียนนามปากกา เกตุวดี Marumura 2.หัวข้อ ‘Workshop การสร้าง Brand Character’ โดย ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมและดีไซเนอร์ Mascot รางวัลระดับประเทศ 3. หัวข้อ ‘การจัดการผลิต การเงินและบุคคล’ โดย ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ และ นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ อาจารย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการจัดการวัตถุดิบพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. และ Halal และการปรับปรุงสถานที่ผลิตเพื่อให้ได้รับ GMP 4. หัวข้อ ‘การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การเงินและการลงทุนในธุรกิจ OTOP’ และ หัวข้อ ‘การวางแผนการเงินและการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ’ โดย ผศ.นพดล จันระวัง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ 5.หัวข้อ ‘การวิเคราะห์และการวางแผนธุรกิจ’ โดย นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล กูรูด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ สำหรับหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) มีการจัดอบรมพัฒนาแนวคิดและทักษะ ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ นำไปสู่การสร้างแบรนด์ และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำไปต่อยอดทำได้จริง และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งหวังว่าจะเสริมความเข้มแข็งให้กับแวดวงธุรกิจท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น” ผู้จัดการ PKRUBI เผย 
 
otop phuket 2
 
otop phuket 3
 
otop phuket 4
 
otop phuket 6
 
otop phuket 7
 
otop phuket 8
 
otop phuket 10 
 
otop phuket 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1626 times Last modified on วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 22:35