วันเสาร์, 24 สิงหาคม 2562 12:40

PKRUBI พัฒนาทักษะอาชีพแก่นักศึกษา หัวข้อ E-Commerce Business

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkrubi aug 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน กิจกรรมอบรม “ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์” E-Commerce Business โดยมี อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ร่วมด้วย นักศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี คุณศรัณยา วงศ์ลังกา (อ.ใบตอง) และคุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ (อ.บอล) คณะวิทยากรจากบริษัทสยามแวนเดอร่า อินเตอร์แนลชั่นแนล จำกัด บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและให้บริการผ่าน E-Commerce และ Online Marketing  ถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์แก่ผู้เข้าอบรมด้วยคอร์ส Workshop ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การใช้เครื่องมือ Google วิเคราะห์ด้านการตลาด / เทคนิคการนำเสนอสินค้าพิชิตใจลูกค้า / การเขียนและตกแต่งเว็บไซต์ส่งเสริมการขาย / การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องมือถือ และเทคนิคการทำ Modern SEO
 
pkrubi aug 2019 2
 
pkrubi aug 2019 3
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) กล่าวว่า  “สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ พร้อมสร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ที่รองรับการแสดงผลในเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ Mobile Commerce ตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ แนวคิดและหลักการของการทำการตลาดด้วย Social Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และเข้าใจเทคนิคในการซื้อโฆษณาบน Facebook นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจหลักการของการเพิ่มยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่าน Search Engine (Google) ด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์การส่งออกสินค้าผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งคอร์สการอบรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมียอดขายที่ดีขึ้น ลดต้นทุนหน้าร้าน เพิ่มกำไร และสามารถต่อยอดการขยายธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาขายสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้” ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าว
 
pkrubi aug 2019 4
 
pkrubi aug 2019 5
 
pkrubi aug 2019 6
 
pkrubi aug 2019 7
 
pkrubi aug 2019 8
 
pkrubi aug 2019 9
 
pkrubi aug 2019 10
Read 281 times