วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561 08:09

PKRUBI เปิดคอร์สสร้าง Content ออนไลน์ พลิกไอเดียสร้างสรรค์สู่ธุรกิจทำเงิน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkrubi content online creative jul 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) จัด Workshop การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI มีนักศึกษา ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรม PKRUBI อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
pkrubi content online creative jul 2018 11
 
pkrubi content online creative jul 2018 12
 
pkrubi content online creative jul 2018 13
 
หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้โดยใจ โดย คุณอรรณพ อินทราวุธ และการ Workshop การผลิต Content สื่อออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย สู่ Storyboard ร่วมด้วยการถ่ายทอดความรู้การถ่ายภาพ/วีดีโอ การเลือกใช้มุมกล้องสำหรับงานโฆษณาและตัดต่อ โดยทีมวิทยากร คุณยศภาพย์ เมนะคงคา และคุณสุจารี ไชยบุญ 
 
pkrubi content online creative jul 2018 14
 
pkrubi content online creative jul 2018 15
 
กิจกรรม Workshop ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องจากคุณภาพของช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย แต่สิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วงชิงยอดขายสินค้า Content จำเป็นต้องมีไอเดีย เปี่ยมเทคนิค และสื่อสารได้ตรงจุด จึงเกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่น ด้วยหลักสูตรรวบรัดและสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง 
 
pkrubi content online creative jul 2018 2
 
pkrubi content online creative jul 2018 3
 
pkrubi content online creative jul 2018 4
 
pkrubi content online creative jul 2018 5
 
pkrubi content online creative jul 2018 6
 
pkrubi content online creative jul 2018 7
 
pkrubi content online creative jul 2018 8
 
pkrubi content online creative jul 2018 9
 
pkrubi content online creative jul 2018 10
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 787 times Last modified on วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 15:51