วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 11:39

PKRUBI ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดทำแผนธุรกิจและหาแหล่งเงินทุน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket city of gastronomy 1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดกิจกรรม “การพัฒนาและจัดการธุรกิจร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่” (Financial Planning & Funding for Restaurant) ในโครงการ Phuket City of Gastronomy โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต ทั้งนี้มี คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บรรยายให้ความความรู้ภาคทฤษฎีและเวิร์คชอปปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังมีทีมงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนทำร้านอาหาร
 
phuket city of gastronomy 2
 
phuket city of gastronomy 3
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อผลักดันการเป็นเมืองแห่งอาหารโลกของภูเก็ต ในมิติของการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น โดยได้ให้ความรู้ครอบคลุมทั้งแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน และแหล่งเงินทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ และสามารถคำนวณระดับของผลตอบแทน เพื่อที่จะนำไปตัดสินใจว่าควรลงทุนในร้านอาหารระดับใด อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการทำร้านอาหารระหว่างผู้ประกอบการ เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยในฐานะขององค์กรเพื่อท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการขึ้นเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นอันสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
phuket city of gastronomy 4
 
phuket city of gastronomy 5
 
phuket city of gastronomy 6
 
phuket city of gastronomy 7
 
phuket city of gastronomy 8
 
phuket city of gastronomy 9
 
phuket city of gastronomy 10
 
phuket city of gastronomy 11
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 785 times