วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 11:52

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU บริษัท พรทิพย์ฯ สนับสนุนการสอนนักศึกษา Food-Sci

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พรทิพย์ภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธานบริษัทพรทิพย์ฯ ร่วมลงนาม MOU ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
พรทิพย์ภูเก็ต
 
พรทิพย์ภูเก็ต
 
พรทิพย์ภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “สำหรับการ MOU ดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีบุคลากร งานวิจัย เครื่องมือและแล็บวิเคราะห์อาหารที่ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัท พรทิพย์ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในระดับประเทศ จากคุณภาพของสินค้าที่เปี่ยมอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ต จากนี้มหาวิทยาลัย และพรทิพย์ฯ จะสามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาสาขา Food-Sci ที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานของบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านกระบวนการผลิต สร้างสรรค์สินค้า และการจัดการมาตรฐานโรงงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสององค์กร” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว 
 
พรทิพย์ภูเก็ต
 
pornthip phuket oct 2018 6
 
pornthip phuket oct 2018 7
 
pornthip phuket oct 2018 8
 
pornthip phuket oct 2018 9
 
pornthip phuket oct 2018 10
 
pornthip phuket oct 2018 11
 
pornthip phuket oct 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1060 times