วันเสาร์, 01 มิถุนายน 2562 13:13

สนอ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

IMG 7583

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะและวิธีการสื่อสาร  ที่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งด้านความสัมพันธ์และการปฏิบัติงาน  โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุน จากคณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วม ณ โรงแรมพราว ภูเก็ต  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ครูณา อังคณา มาศรังสรรค์ นักการศึกษา กระบวนกร และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก (โรงเรียนพ่อแม่ลูก) และคณะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทางด้านจิตปัญญาศึกษาด้านความสัมพันธ์องค์กร การสื่อสารสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจถึงพลังงานในตัว และการใช้พลังงานบวก  แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

IMG 7601

IMG 7603

IMG 7620

IMG 7637

IMG 7666

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0092

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0099

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0132

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0137

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0144

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0152

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0155

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0164

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0165

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0232

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0237

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0244

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0247

การสอสารทมประสทธภาพ ๑๙๐๖๐๑ 0274

Read 403 times