วันศุกร์, 04 มกราคม 2562 14:31

PKRU พีอาร์ข่าวสารผ่านเครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU) ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารกาญจนาภิเษก ที่ว่าการ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 
2
 
3
 
สำหรับการเข้าร่วมประชุมของมหาวิทยาลัยกับผู้นำชุมชนในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ของ อ.เมือง ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการให้บริการแก่ท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 และมีการปรับเปลี่ยนเวลาจากช่วงกลางวัน เป็นเวลา 17.00 – 20.00 น. โดยมีรูปแบบการจัดงานที่สร้างสรรค์ตามแนวคิด เล่นพร้อมเรียนรู้ Play & Learn และร่วมสร้างสังคมสีเขียว Green & Clean รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2562 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้งานประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และงานบริการท้องถิ่นต่อเครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นตัวกลางในการส่งต่อข่าวสารไปยังชุมชนได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
 
DSCF6672
 
DSCF6674
 
DSCF6675
 
DSCF6677
 
DSCF6688
 
DSCF6692
 
DSCF6716
 
DSCF6718
 
DSCF6720
 
DSCF6722
 
DSCF6727
 
DSCF6731
 
DSCF6733
Read 635 times