วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 08:58

ม.ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยนับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและยกระดับความสำเร็จขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร เกิดความเข้าใจและได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำแผนงานนำไปสู่การปฏิบัติและบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ณ  ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
 
DSCF6517
 
DSCF6518
 
DSCF6525
 
DSCF6530
 
DSCF6531
 
DSCF6534
 
DSCF6537
 
DSCF6542
 
DSCF6543
 
DSCF6547
 
DSCF6549
 
DSCF6551
 
DSCF6552
 
DSCF6554
 
DSCF6559
 
DSCF6562
 
DSCF6564
Read 399 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 09:09