วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 11:51

PR PKRU ระดมสมองหาแนวทางการสื่อสาร ตรงเป้า โดนใจคนท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
prpkru 1
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุม หารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ
 
prpkru 2
 
prpkru 3
 
สำหรับการประชุมดังกล่าว งานประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินงานด้านการสื่อสารเพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ออกสู่สาธารณชน ซึ่งการหารือในครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ ประสงค์ที่จะระดมข้อมูล ความต้องการ และแนวทางการทำงานในอนาคต เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการขยายและกระจายกลุ่มเป้าหมายผู้รับ Content ในท้องถิ่น เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จ.ฝั่งอันดามัน ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ และสร้างความเป็นเอกภาพภายในองค์กรเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 
prpkru 5
 
prpkru 6
 
prpkru 7
 
prpkru 8
 
prpkru 9
 
prpkru 10
Read 317 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 14:12